DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
  TestDaF je ispit za nemački kao strani jezik na srednjem i višem nivou.
Sprovođenje ovog ispita inicirale su Rektorska konferencija nemačkih univerziteta (HRK) i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD), zalažući se za uvođenje jedinstvenog standarda u pogledu jezičkih preduslova za upis na nemačke univerzitete.
Ispitne zadatke izrađuje, pregleda i ocenjuje tim stručnjaka TestDaF-Instituta u Hagenu, SR Nemačka (pokrajna Severna Rajna – Vestfalija).
U skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za žive jezika (Common European Framework of Reference for Languages/Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) TestDaF meri postignuće u četiri jezičke veštine – čitanju, slušanju, pisanju i govoru.
Rezultati iskazani u certifikatu predstavljaju numeričko postignuće, ali su praćeni i jasnim objašnjenjima šta ocene znače, odnosno u kojoj meri kandidat vlada nemačkim jezikom.

 
 

Copyright 2007 :
Ispitni centar TestDaF Beograd
Fakultet političkih nauka, Jove Ilića 165, Beograd
Tel: 062/34.69.53 
E-mail: testdaf@fpn.bg.ac.rs