DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Ko priprema testove?
 Ko sprovodi ispit?
 Šta meri ispit TestDaf?
 Kome je ispit namenjen?
 
 
Home DOBRODOŠLI
Kako je nastao TestDaf?
Sprovođenje ovog ispita inicirale su Rektorska konferencija nemačkih univerziteta (HRK) i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD), zalažući se za uvođenje jedinstvenog standarda u pogledu jezičkih preduslova za upis na nemačke univerzitete.