DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Koji je nivo neophodan za upis na fakultet?
 Ko može da učestvuje na ispitu TestDaF?
 Kakve prednosti ima za Vas TestDaF?
 Kako se možete pripremiti za ispit TestDaF?
 Polaganje ispita TestDaF
 Kako izgleda ispit TestDaF?
 
 
Home ŠTA JE TESTDAF Kako izgleda ispit TestDaF?
Sve teme i zadaci na ispitu bave se univerzitetskom tematikom u opštem smislu, pošto ispit TestDaF polažu kandidati za upis na najrazličitije studijske grupe.

Ispit TestDaF sastoji se od sledeća četiri dela:

  Deo ispita Zadaci
  Čitanje

3 pisana teksta sa ukupno 30 pitanja
Trajanje: 60 minuta

  Razumevanje govora

3 govorna teksta sa ukupno 25 pitanja
Trajanje: 45 minuta

  Pismeno izražavanje

1 zadatak: sastavljanje teksta
Trajanje: 60 minuta

  Usmeno izražavanje

7 zadataka: komunikativne situacije
Trajanje: približno 30 minuta


Ukupno trajanje ispita (bez pauza): 3 sata 10 min.
Čitanje
U ovom delu ispita treba da pokažete da možete da razumete pisane tekstove koji se tematski i jezički odnose na studije. Treba da rešite zadatke koji zahtevaju razumevanje opšteg konteksta i pojedinosti, kao i indirektno iskazanih informacija. Čitaćete tri teksta, različite težine, praćene različitim tipovima zadataka. Sva tri teksta pripadaju različitim tekstualnim vrstama (kratki tekstovi iz studentske svakodnevice, novinski tekstovi, članci iz stručnih časopisa).
Razumevanje govora
U ovom delu ispita treba da pokažete da možete da razumete usmene tekstove koji se tematski i jezički odnose na studije. Slušaćete tri teksta: jedan dijalog iz svakodnevnog života studenata, jedan radijski intervju sa tri-četiri učesnika, kao i javno predavanje ili intervju sa nekim stručnjakom. Tekstovi su različite težine i praćeni su različitim tipovima zadataka. U zadacima se ispituje razumevanje opšeteg konteksta i pojedinosti, kao i indirektno iskazanih informacija.
Pismeno izražavanje
U ovom delu ispita treba da pokažete da na određenu temu možete napisati smislen i jasno strukturisan tekst. U prvom delu teksta treba da opišete statističke podatke iz grafikona ili tabele. U drugom delu teksta treba da zauzmete stav o nekom pitanju o kojem se raspravlja.
Usmeno izražavanje
U ovom delu ispita treba da pokažete da u različitim situacijama vezanim za studije možete verbalno da reagujete. Ovaj deo ispita sastoji se od sedam zadataka različite težine. Suočićete se sa raznovrsnim situacijama vezanim za studije u Nemačkoj, u kojima se od vas traži jezička reakcija: npr. treba da se uključite u razgovor između studenata, da opišete grafikon prikazan na nekom seminaru, da iznesete sopstveni stav o nekoj temi ili da iskažete svoje hipoteze o nekom pitanju.
Pitanja u delu ispita posvećenom usmenom izražavanju čućete sa kasete ili sa CD-a, a istovremeno ćete moći i da ih pročitate u svesci sa zadacima. Odgovore ćete takođe snimati na odgovarajući nosač zvuka.
Uputstva i saveti za rešavanje ispitnih zadataka
Na našoj Internet stranici možete pod odeljkom "Uputstva i saveti" ("Hinweise und Tipps") pronaći detaljne informacije vezane za pripremu za ispit, uključujući i opis pojedinačnih delova ispita, kao i predloge za vežbanje i pripremu. 
Sada znate najvažnije stvari o ispitu TestDaF. Sve ostale informacije i modele zadataka za vežbanje dobićete u Ispitnom centru TestDaF ili na Internet stranici Instituta TestDaF u Hagenu, u odeljku "Priprema za ispit TestDaF". Institut TestDaF u Hagenu i Ispitni centar TestDaF Beograd Vam žele da se temeljno pripremite i uspešno položite ispit, nadajući se da će se Vaša želja da dođete u Nemačku na studije brzo ostvariti.