DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 Čitanje
 Razumevanje govora
 Pismeno izražavanje
 Usmeno izražavanje
 
 
Home NIVOI Razumevanje govora

TestDaF nivo 5 (TDN 5)
Može da razume jezički i sadržinski složene usmene tekstove vezane za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, i to kako u celini, tako i u pojedinostima. 

TestDaF nivo 4 (TDN 4)
Može da razume bitne elemente usmenih tekstova vezanih za situacije iz studentskog života, kao i tekstove interdisciplinarne naučne tematike, po strukturi bliske svakodnevnom jeziku.

TestDaF nivo 3 (TDN 3)
Može da razume celinu i bitne elemente usmenih tekstova vezanih za situacije iz studentskog života; može da razume delove tekstova interdisciplinarne naučne tematike.