DOBRODOŠLIO NAMAŠTA JE TESTDAFNIVOITERMINI ISPITAPRIJAVNI FORMULARKURSEVIKONTAKTLINKOVIRazno
 
 
 
Home KURSEVI

Ispitni centar TestDaF Beograd organizuje početni, srednji i viši kurs nemačkog jezika. Kurseve vode vrhunski stručnjaci za nastavu nemačkog, univerzitetski lektori, predavači i docenti iz Srbije i Nemačke.

Svaki kurs nemačkog jezika je komunikativno koncipiran. Na kursevima se koriste pretežno originalni nemački nastavni materijali. 

Kursevi počinju nekoliko puta godišnje. Početni i srednji kursevi organizuju se kao poluintenzivni (sa četiri časa nedeljno), intenzivni (sa osam časova nedeljno) i superintenzivni (sa 12 časova nedeljno). Pripremni kurs za polaganje ispita traje 4 nedelje (32 časa podeljena u 8 blokova od po 4 časa) i počinje 5-6 nedelja pre ispitnog termina.

Ispitni centar TestDaF Beograd nudi i kurseve stručnog nemačkog jezika. U dogovoru sa pravnim licima Ispitni centar može kreirati i sprovesti kurs koji odgovara specifičnim potrebama firme.

Za bliže informacije o kursevima obratite se Ispitnom centru TestDaF Beograd.